Allmänt:

Ljus av rapsvax behöver lite mer omtanke och vård än andra ljus. Ljusen från Yvelis är handgjorda och noga testade för att brinna så vackert som möjligt och dofta underbart.

 

Vaxet jag använder är inte genmodifierat eller testat på djur. De doftoljor och eteriska oljor jag använder är noga utvalda och av högsta kvalitet. Vekarna är av bomull och innehåller inget bly.

 

Eftersom rapsvax är ett vegetabiliskt vax kan det ibland bildas sk. frost, ojämn yta eller missfärgningar. Det är inget som påverkar hur ljuset brinner eller hur det doftar, utan är helt enkelt så det blir med rapsvax och inget man kan ändra på utan att tillsätta olika tillsatser. Och det är något vi vill undvika!

Det är polen med det smälta vaxet som sprider doft, så tänk på att det kan ta upp emot en timme och ibland mer, innan  ljuset sprider sin doft fullt ut.

 

I början av ljusets livslängd kan det i vissa fall bli kvar vax på glasets väggar, ta inte bort det, detta kommer smälta ner längre fram under senare eldninstillfällen. Det blir pga att ljuset blir varmare ju längre ner man kommer med lågan och för att få ett ljus som brinner så säkert som möjligt kan det bli vax kvar under ljusets första eldningar.

 

Läs och följ skötselråden noga för att få ut det bästa av ditt ljus. 

 

Skötselråd:

- Låt ljuset brinna ca 3 tim år gången, något längre för de största ljusen och något kortare för de minsta. Bränner du ljuset för korta stunder i taget så brinner ljuset ner i mitten och bildar en tunnel.

 

- Ställ inte ljuset på en ömtålig yta, tänk på att glaset kan bli varmt, särskilt när ljuset brunnit ner en bit i glaset, och kan då skada underlaget.

 

- Innan du tänder ditt ljus, korta ner veken vid behov till ca 0,7 cm, detta för att undvika att veken sotar och att lågan blir för hög. Detta gäller även trävekar, nyp bort det brända, svarta på veken vid behov.

 

- När du släckt ljuset, centrera veken innan vaxet svalnat.

 

- Släck ljuset om lågan blir för hög eller sotar mycket. Låt ljuset svalna helt, korta ner veken och tänd igen.

 

- Spill av rapsvax tas bort med varmt vatten och tvål eller såpa. 

 

- Håll ditt ljus undan från solljus för att förhindra färgförändring, det gäller även vita ljus som kan bli gula av solljus. Förvara ditt ljus torrt och temperaturen bör inte överstiga 28 grader eller vara under 10 grader för att förhindra deformering och sprickbildning.

 

 

Säkerhet:

Brinnande ljus ska alltid behandlas med största respekt och försiktighet!

- Tänd aldrig ett ljus på eller nära någonting brännbart och lämna aldrig ett tänt ljus utan uppsikt.

- Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan flera tända ljus.

 

- Håll ett tänt ljus undan från djur och barn.

 

- Se till att veken förblir centrerad och inte kommer i kontakt med glaset för att undvika att glaset spräcks eller blir väldigt varmt!

 

- Håll ljuset undan från drag.

 

Rapsvax:

Användningen av rapsvax i ljustillverkning är relativt nytt, och vi är glada över att vara bland de första som kan erbjuda doftljus av rapsvax. 

Raps är en gröda som odlas i stor utsträckning i Sverige och även i Europa, raps används för att skydda marken och som djurfoder. På grund av tillgängligheten av raps, finns ingen avskogning och eftersom vårt rapsvax tillverkas i Sverige har det en mycket lägre klimatpåverkan än tex. sojavax som fraktas långt.

 

Rapsvaxet Yvelis använder är inte genmanipulerat eller testat på djur.

  

Vi är stolta över att använda vax som är tillverkat av naturliga och förnyelsebara grödor!